Google+

Glas

Rvs met glas

Modern hekwerk bestaande uit RVS balusters waartussen glazen panelen zijn geklemd.

Glasplaat

Dit hek bestaat uit een glasplaat met daarbij RVS bevestigingsmiddelen.